1. A szolgáltatásról

A postershop.hu weboldalon keresztül a Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltatótól (Lotte Bridal Team Bt., Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 9. Fszt. 3., Adószám: 20925651-2-09, Telefon: 06-70/317-2358) nagyformátumú digitális nyomtatási szolgáltatásokat elektronikus úton megrendelni. A termékeket a Megrendelő egyedi kérése alapján készíti el a Szolgáltató, majd a Megrendelő által megadott címre futárszolgálat útján juttatja el. A termék illetve szolgáltatás ellenértékét a Megrendelő a kézbesítőtől való átvételkor egyenlíti ki, készpénzben (a futárnak átadva).

2. A termékekről

A Szolgáltató által előállított termékek (poszterek, vászonképek) normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Határidők

A Szolgáltató vállalja, hogy poszternyomtatás esetében (amennyiben a Megrendelő által küldött képet, módosítás nélkül, fotópapírra vagy vászonra nyomtatja), a megrendelés beérkezésének időpontjától számított 2-4 munkanapon belül sor kerül a kész termék első kézbesítési kísérletére, a Megrendelő által megadott címen.

A Megrendelő által küldött képek módosítását igénylő megrendelés (pl. fotómozaik összeállítás, digitális festmény) teljesítése a képek módosításának átfutási idejével (1-2 munkanap) és a Megrendelővel való egyeztetés (visszajelzések beérkezése) idejével megnövelheti az 2-4 munkanapos határidőt.

4. Garancia

Amennyiben a Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé, hogy anyaghiba vagy nyomtatási hiba miatt a kép sérült, vagy minőségileg kifogásolható, illetve ha a csomagolás vagy a szállítás során sérülés keletkezett rajta, a Szolgáltató köteles a képet újra elkészíteni és eljuttatni a Megrendelőnek. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a termék vételárát illetve a szállítási költséget visszafizeti a Szolgáltató. Az ilyen jellegű garanciális igényét a Megrendelőnek a csomag kézhezvételét követő 30 napon belül írásban (e-mail) jeleznie kell a Szolgáltatónak. A hibás terméket a Megrendelőnek vissza kell szolgáltatnia a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató garantálja, hogy a képek normál beltéri (szobai, irodai) körülmények között színeiket legalább 10 évig számottevő mértékben nem vesztik el.

Garanciális cserére nincs mód, amennyiben a Megrendelő által nyomtatásra küldött képfájl minősége miatt nem megfelelő az elkészített kép minősége, és a Szolgáltató a megrendelés teljesítése előtt előre jelezte a Megrendelő felé, hogy a kép elkészítése nem ad lehetőséget megfelelő minőségű termék (nyomtatás) elkészítésére.

5. Elálláshoz való jog

A szolgáltatás sajátosságai miatt (egyedi megrendelésre készített termékekről van szó), a Megrendelő a termék elkészítése után a szerződéstől való elállásának jogát nem gyakorolhatja: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről: “…a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot…olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő…”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a Megrendelő a képek elkészülte után, (akár még a kiszállítást megelőzően) kívánja lemondani a megrendelését, azt a Szolgáltató nem fogadja el. Amennyiben a kép feldolgozása (nyomtatás és/vagy grafikai munka a képpel) még nem történt meg, a Szolgáltató köteles a megrendelést törölni amellett, hogy a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli.

6. Tulajdonjog

Az elkészített képek a Szolgáltató tulajdonát képezik mindaddig, amíg a szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

7. Törvényi rendelkezések

Az Általános szolgáltatási feltételekben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.